ul. Stefczyka 41b 84 - 200 Wejherowo tel. 604-555-644, tel. 881-914-771

Oferta

Pielęgnacja i zakładanie ogrodów

 • Wybagrowania zbiorników
 • Prace ziemne
 • Niwelacja terenu
 • Wykonywanie boisk i placów zabaw
 • Wykonywanie instalacji nawadniania
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych terenów zielonych
 • Wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów
 • Wykonywanie nasadzeń soliterów pochodzących z całej europy
 • Wykonywanie trawników z trawy rolowanej
 • Przesadzanie dużych drzew i krzewów
 • Całoroczna pielęgnacja terenów zielonych
 • Pielęgnacja terenów zielonych dużych powierzchni przemysłowych
 • Sprzątanie terenów zielonych i placów budów
 • Wynajem kontenerów
 • Projektowanie i aranżacja terenów zielonych
 • Sprzedaż kruszywa łamanego
 • Sprzedaż kruszywa otaczanego

Usługi budowlane

 • Naprawa nawierzchni asfaltowych
 • Budowa dróg betonowych
 • Budowa dróg z nawierzchni kamiennej
 • Roboty ziemne w budownictwie ogólnym i drogowym
 • Wykopy pod fundamenty, baseny, stawy, zbiorniki szamba
 • Korytowanie pod drogi, place, parkingi, chodniki
 • Budowa kanalizacji deszczowej
 • Roboty melioracyjne
 • Budowa i remonty mostów drogowych i wiaduktów
 • Budowa parkingów, placów i chodników
 • Zagospodarowanie terenu (architektura, tereny zielone)
 • Wykonywanie ogrodzeń posesji prywatnych / przemysłowych
 • Wykonywanie gabionów

 

Dodatkowo w okresie zimowym zajmujemy się także:

 • odśnieżaniem dachów, chodników, parkingów i podwórek
Wykonanie: Nautil.pl oraz Crenet.pl