ul. Stefczyka 41b 84 - 200 Wejherowo tel. 604-555-644, tel. 881-914-771

Nasz firma oferuje następujące usługi budowlane:

 • Naprawa nawierzchni asfaltowych
 • Budowa dróg betonowych
 • Budowa dróg z nawierzchni kamiennej
 • Roboty ziemne w budownictwie ogólnym i drogowym
 • Wykopy pod fundamenty, baseny, stawy, zbiorniki szamba
 • Korytowanie pod drogi, place, parkingi, chodniki
 • Budowa kanalizacji deszczowej
 • Roboty melioracyjne
 • Budowa i remonty mostów drogowych i wiaduktów
 • Budowa parkingów, placów i chodników
 • Zagospodarowanie terenu (architektura, tereny zielone)
 • Wykonywanie ogrodzeń posesji prywatnych / przemysłowych

Skontaktuj się z naszym w biurem w celu sporządzenia wyceny inwestycji!
Tel. 881-914-771, 604-555-644

Wykonanie: Nautil.pl oraz Crenet.pl